Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier                                                                                                                                                                                       

Welkom bij De Stimulans

Wat biedt De Stimulans?

Voor de meeste kinderen in het basisonderwijs verloopt de ontwikkeling goed, maar voor sommige kinderen is gemakkelijk leren niet zo vanzelfsprekend. Soms blijkt dat na de inzet van het kind en de hulp van ouders en school, er nog steeds sprake is van een leer- en/of ontwikkelingsachterstand. Om het kind verder te helpen in zijn ontwikkeling kan “De Stimulans” uitkomst bieden.

Veel gevraagde hulp is Remedial Teaching, kortweg RT genoemd. RT is een apart specialisme binnen het onderwijs. Het is niet alleen herhaling van niet beheerste leerstof, maar uw kind wordt met name op een andere manier met zijn probleem geholpen.  Met uw kind wordt doelgericht en intensief gewerkt om het probleem op te lossen of te verkleinen, of uw kind te leren met de problemen om te gaan. De begeleiding is altijd individueel, zodat er 100% aandacht is voor uw kind. Het programma is op maat gemaakt en aangepast aan de problemen maar ook aan de kwaliteiten van uw kind.

Kortom:

  • individuele begeleiding
  • planmatig werken: signaleren, diagnosticeren, remediëren, evalueren
  • doelgericht en intensief werken met een leerling
  • hulp op maat n.a.v. de hulpvraag
  • informatie verstrekken aan het kind en betrokkenen (ouders/school)
  • aanleren van vaardigheden om met het leerprobleem of leerstoornis om te kunnen gaan

Verder biedt De Stimulans meerdere manieren van begeleiding. Door het betreffende hoofdstuk aan te klikken, komt u er meer over te weten. 

 

 

Adres De Stimulans

Gertrude Koevoets

Donaustroom 27

2721 AA Zoetermeer

Tel: 06 - 44646338

destimulans@casema.nl

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27321912

Ingeschreven bij de Landelijke Vereniging Remedial Teachers onder nummer 161163

© Copyright De Stimulans maart 2009


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl