Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

 

Geheugentrainingen

De Stimulans biedt twee vormen van geheugentraining aan:

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande trainingen:

 1. Geheugen- en concentratietraining                                     
 2. Geheugentraining met behulp van het online programma 'Jungle Memory' speciaal gericht op het werkgeheugen 

  Zie informatie onderaan deze pagina.             

   

   

Geheugen- en concentratietraining

Kinderen die moeilijk informatie onthouden, kunnen bij het naar school gaan problemen krijgen met het oppikken van de leerstof. Wanneer het de leerkracht of de ouders opvalt dat een kind moeite heeft met het onthouden van instructies of andersoortige informatie, kan het baat hebben bij een geheugentraining. Kinderen die wat moeilijker leren, lijken minder goed gebruik te maken van geheugenstrategieën. Dit kan echter wel getraind worden m.b.v. deze training.

Het proces van het geheugen (eerst het registreren van informatie, dan het opslaan in het geheugen en daarna het ophalen van de informatie op het juiste moment) kan bewust en actief worden bevorderend m.b.v. geheugenstrategieën.

Geheugen hangt sterk samen met aandacht. Aandachtsoefeningen komen in de training op verschillende momenten in de geheugenoefeningen terug. Het geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal en verbanden. Door al deze capaciteiten aan te spreken, kan het kind de stof beter leren onthouden. Dit gebeurt dan ook binnen alle trainingssessies.

We trainen ook de afzonderlijke delen van het geheugen. Ik neem de verschillende geheugenstrategieën met het kind door. Het kind kan tijdens verschillende oefeningen uit de training oefenen met verschillende strategieën en op deze manier de voor hem of haar fijnste uitkiezen. Dit kan bij elke opdracht weer een andere zijn. We bespreken de volgende strategieën: herhaling en inslijping, ordening en categorisering, materiaal in verband brengen met reeds bekend materiaal, verbaliseren (m.n. voor auditief ingestelde kinderen), visualiseren (m.n. voor visueel ingestelde kinderen), ezelsbruggetjes, clusteren en opschrijven.

De training spreekt verschillende zintuigen en capaciteiten van het geheugen aan, zodat voor verschillende soorten leerstof verschillende strategieën kunnen worden geoefend.  Een bijkomend voordeel is dat de training ook gunstige effecten teweeg kan brengen bij het verwerken van informatie. Middels de geheugenstrategieën wordt aan de kinderen een handvat gegeven om de informatie te verwerken en vast te houden.

Kinderen met geheugenproblemen hebben vaak ook propblemen met hun concentratieHier is in het trainingsprogramma rekening mee gehouden. Kinderen kunnen leren zich beter te concentreren, net zoals ze leren bewegen of leren een muziekinstrument te bespelen. Concentratie is de voorwaarde voor het leren. Het is daarom niet verwonderlijk, dat veel kinderen met leerproblemen, ook moeite hebben om zich goed te kunnen concentreren. Het één versterkt het ander. Zich concentreren betekent de aandacht op die informatie richten die onthouden moet worden. Alleen zó heeft leren succes. Het toepassen van verschillende soorten concentratieoefeningen is van belang om verschillende vaardigheden zoals de auditieve, de visuele en de motorische concentratievaardigheid te verbeteren.

Bij de training is een voor- en een nameting opgenomen.  Via de voormeting kan bekeken worden of het kind inderdaad moeite heeft met onthouden en of er nog verschil zit in verschillende geheugenprocessen.  Via de nameting kan na afloop van de training worden bekeken hoe de verbeteringen t.a.v. het geheugen van het kind zijn.

Elke week krijgt uw kind wat oefenbladen mee en een spelletje om op een leuke manier het geheugen te trainen. Tevens bied ik een aantal Brain Gym oefeningen aan die gericht zijn op het korte- of langetermijngeheugen.

De geheugentraining is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Het betreft een 13-tal trainingsbijeenkomsten elk van 60 minuten.

De eerste bijeenkomst doe ik een voormeting en de 13de bijeenkomst een nameting.

Achteraf krijgt u een verslag met daarin de resultaten vermeld. Tevens krijgt u suggesties om thuis met leuke geheugenspelletjes aan de slag te kunnen gaan.

Soms kan de geheugentraining bekostigd worden uit het PGB.

 

Werkgeheugentraining met behulp van 'Jungle Memory'

Jungle Memorytraining (vanaf groep 5)

 

 

Tk ben gecertificeerd Jungle Memory-coach. Ik maak bij deze training gebruik van de computertrainingen die 8 keer bij mij in de praktijk gedaan worden en verder bij het kind thuis. huis. Deze training is expliciet gericht op het vergroten van het werkgeheugen middels dubbeltaken

, om de manier waarop kinderen leren te stimuleren. Het eindresultaat is verbetering in prestatie in de klas en betere resultaten.

 

Daarnaast maak ik gebruik van materialen uit diverse geheugen-trainingsprogramma’s en van verschillende geheugen-train-oefeningen uit de methode 'Brain Gym'.

Huiswerk                                                                                                                                                                    Het is de bedoeling dat uw kind elke week wat oefenbladen thuis maakt om het geheugen te trainen. Dit wordt meestal niet als erg belastend ervaren. Voor u als ouders geef ik 5x een klein boekje mee waarin u (vrijblijvend uiteraard) de nodige achtergrondinformatie kunt lezen.

Het is de bedoeling dat uw kind gedurende 8 weken 3 dagen per week de “Jungle Memory training” doet op de computer. Dit kost per keer tussen de 10 en 20 minuten. Dit wordt op den duur wél als belastend ervaren. Het moet goed ingepland en begeleid worden.

In die 8 weken doe ik het de 4de keer tijdens de training bij mij in de praktijk. Na elke computeroefening vult U of uw kind het resultaat van die dag in op de bladen die in de ordner zitten.

Ik geef elke week een spelletje mee om thuis, vaak met meerdere gezinsleden of met vriendjes/vriendinnetjes, op een speelse manier het geheugen te trainen.

De training wordt individueel gegeven.

Er zijn 12 bijeenkomsten van 60 minuten. U betaalt echter wel 13 lessen. Die 1ste les is geen training, maar betreft de kosten van de licentie die ik voor uw kind in Amerika koop. Het betreft geen CD, maar een online training. Op deze manier hoeft er ook geen BTW betaald te worden.

Les 2, de 1ste echte bijeenkomst, betreft o.a. een voormeting, bij les 3 t/m 6 en les 8 t/m 11 vindt op mijn praktijk o.a. de 'Jungle Memory training' plaats. Die weken moet er thuis ook (3x per week) op de computer geoefend worden. De laatste les er bij mij een nameting.

Wanneer er 8 x 4 = 32 dagen met de Jungletraining geoefend is, zijn er nog extra werkdagen over. U kunt die zelf thuis als een soort “boosterdagen” gebruiken. Zo kan het niveau nog verder verhoogd worden. De licentie loopt echter na een bepaalde periode af en kan dan niet meer geactiveerd worden.

Na de training krijgt u een verslag en ontvangt u tevens geheugenoefeningen die u thuis nog kunt gebruiken.

Voor- en nameting:                                                                                                                                                   Er worden enkele testjes afgenomen om te kijken waar het kind moeite mee heeft en welke oefeningen al goed worden gemaakt.

De meting kan gebruikt worden om na afloop te meten of het kind vooruit is gegaan in zijn geheugencapaciteit. Deze meting toetst niet expliciet het werkgeheugen, meer de geheugenfuncties van uw kind in brede zin.

De onderdelen die met de metingen bekeken worden zijn:

 • het visueel geheugen
 • het visuo-motorisch geheugen
 • het tactiel geheugen
 • het lange termijngeheugen

Een informatiefolder over de Jungle Memory training kunt hier downloaden.                                                                                                                                                               


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl