Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                      

Wie is Gertrude Koevoets ?

Nadat ik 30 jaar met veel plezier voor allerlei groepen in de basisschool gestaan heb, wilde ik me meer toeleggen op de hulp voor het individuele kind. Vanaf mijn 6de jaar wist ik al dat ik “juf” wilde worden. Het schooltje spelen vroeger, was één van mijn leukste spelletjes. Niet met poppen en beren, maar met echte kinderen uit de buurt, met mijn zusje of  broertje.  

Ik ben een gediplomeerd RT-er met een eigen praktijk aan huis. Een diploma is hiervoor geen vereiste, maar ik vond het onontbeerlijk om je werk goed te kunnen doen.

Leerkrachten in het huidige basisonderwijs hebben binnen hun (vaak grote) groep te maken met veel leer- en gedragsproblemen. Vaak zit er in de klas een kind met een “rugzakje”, kinderen met gedragsproblemen en natuurlijk de nodige leerlingen met diverse kleine en grote leerproblemen. De verschillen in een klas worden alleen maar groter en in de praktijk van de klassensituatie is er vaak niet voldoende tijd om echt goede, individuele aandacht aan een kind te kunnen geven. Het blijft vaak beperkt tot kortdurende hulpmomenten. Voor sommige kinderen is dit te weinig. Van de klassenleerkracht is dat geen onwil, maar vaak onmacht. Met meer individuele hulp op maat, kan je beter uit het kind halen wat erin zit.

Ik vind het het belangrijkste dat een kind lekker in zijn vel zit, een goed zelfbeeld heeft en positief tegen zichzelf aankijkt. Daarna is het altijd mijn streven om “eruit te halen wat erin zit”. Wat niet kan, kan niet, en in dat geval gaan we kijken hoe we het probleem kunnen ondervangen of hoe we er in elk geval wél mee om kunnen gaan. Het accepteren van zaken die niet lekker lopen, is een kunst apart.            

Na de Pedagogische Academie heb ik in de loop der jaren heel wat cursussen gevolgd. Variërend van lezen, rekenen, spelling, tot computer, autisme, gedrag en management. Ook heb ik de 2-jarige post HBO opleiding voor het “Speciaal Onderwijs” gedaan, en later bij InHolland de 2-jarige post HBO opleiding voor “Intern Begeleider en Remedial Teacher”. Voor alle genoemde studies heb ik mijn diploma’s behaald.

Op mijn eigen school, waar ik parttime werk, heb ik ruime ervaring als groepsleerkracht (groep 1 t/m groep 8), met RT en met het begeleiden van kinderen met een leerling gebonden financiering,  het zgn.“rugzakje”. (taal- spraakproblemen, epilepsie, ADHD, gedragsproblemen, dyslexie, Gilles de la Tourette en autisme (PDD-NOS en Asperger).

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten, ben ik lid van de “landelijke beroepsvereniging remedial teachers” (de LBRT), en volg ik regelmatig nascholingscursussen. Ook heb ik geregeld contact met collega RT-ers. Natuurlijk ben ik geabonneerd op vaktijdschriften. 

Daarnaast ben ik moeder van 3 prachtige zonen. Ook door hen ben ik een “ervaringsdeskundige”.  Ongerustheid en vreugde van ouders over hun kinderen is mij niet vreemd. Ook de vaak lange, en niet altijd positieve gang naar de hulpverlening is mij bekend. Ik ben “ouders met zorg” veel beter gaan begrijpen sinds ik zelf  kinderen heb.

Verder zijn sleutelwoorden die op mij betrekking hebben: enthousiast, bezige bij, afspraak is afspraak, betrokken, flexibel, attent, eigenwijs en consciëntieus.                                                                         

Hobby’s zijn: lezen, etentjes (geven en aan deelnemen), bloemschikken en theaterbezoek.

Ik probeer altijd een goede sfeer te creëren waarin een leerling kan genieten van zijn vorderingen en waarin zijn zelfvertrouwen kan groeien. Naast “lekker hard werken” zijn “humor”, “vriendelijkheid”, en “relativeren” sleutelbegrippen tijdens de begeleiding.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl