Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                      

Pre-teaching  

Pre-teaching is een soort lesgeven voordat de eigenlijke les op school plaats vindt. Het kind neemt met mij samen de leerstof van te voren al door, zodat het op school de inhoud makkelijker kan snappen. Natuurlijk is een goede samenwerking met de leerkracht hierbij onontbeerlijk. 

Het kan zijn dat uw kind een ernstig leesprobleem heeft en dat ik samen met uw zoon of dochter de leesstof al door neem. Dat kan de begrijpend leesmethode zijn of de taalmethode, maar ook zaakvakken zoals geschiedenis-, aardrijkskunde- of biologieteksten. We kunnen ook samen de verwerkingsopdrachten maken, waar ik dan bijv. het schrijfwerk doe en de teksten voorlees. Een mogelijkheid is ook dat we samen de inhoud al doornemen en de knelpunten er van te voren uit halen. Wanneer de leerkracht die les dan in de klas behandelt, heeft het kind al een voorsprong. Het voelt zich er dan ook zekerder bij.

Soms hebben methodes hier zelfs materiaal voor, bijv. een CD-rom, om de zwakkere leerlingen met instructie vooraf een voordeel te kunnen bieden. In de dagelijkse klassensituatie komt dat er inn de klas niet altijd van. In een individuele setting kan je daar wel aan toekomen. Het leerrendement in de klas is daarna dan ook veel groter. 

Met rekenen is dit ook een mogelijkheid. Van te voren kijken we wat voor soort rekenproblemen er verwacht worden en dan kunnen we die van te voren behandelen. Als de leerkracht dat soort sommen uitlegt heb je kans dat het “kwartje makkelijker valt” en dat het inzicht beter bereikt wordt. 

Wanneer een kind spellingsproblemen heeft is het vaak heel zinvol om de spellingsles al van te voren individueel door te nemen. De uitleg wordt zo twee maal gegeven (door mij en door de klassenleerkracht), er wordt twee maal ingeoefend en er blijft  veel meer van de leerstof hangen.

Soms kan Pre-teaching bekostigd worden uit het PGB.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl