Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                      

Werkwijze bij remedial teaching (RT)

In een kort kennismakingsgesprek praten we over de hulpvraag die u heeft en over mijn manier van werken. Ik laat u de praktijkruimte zien. Wanneer u een goed gevoel over mij heeft en denkt dat ik uw kind verder kan helpen, maken we een afspraak voor een intake.

De intake doe ik zonder uw kind erbij. Dit gesprek duurt gemiddeld 1½ uur. Ik wil dan zoveel mogelijk relevante gegevens van u krijgen. Ik wil graag horen wat u precies van mij verlangt, waar de problemen zitten, wanneer de problemen begonnen en wat er al aan hulp gegeven is. Daarnaast wil ik ook horen wat de sterke kanten van uw zoon of dochter zijn, wat de hobby’s zijn, hoe het met de vriendjes en vriendinnetjes zit. Ik wil ook weten hoe het kind zelf tegen het probleem aankijkt. Schaamt het zich ervoor? Doet het er stoer of onverschillig over? Interesseert het hem of haar wel echt? Hoe is de motivatie om aan het probleem te werken?

Hoe kijkt de leerkracht er tegenaan? Ik wil graag weten of ik contact met school mag opnemen. Dit zal ik nooit achter uw rug om doen, u wordt van te voren van mijn voornemen op de hoogte gesteld.

Wanneer er al onderzoeksverslagen zijn van de Onderwijs Adviesdienst, Jeugdzorg of andere instanties, zou ik bij de intake daar graag een kopie van krijgen.

Ook als er handelingsplannen van school zijn (geweest) wil ik daar graag een exemplaar van. Een computeruitdraai van de CITO-toetsen van de afgelopen jaren zou heel prettig zijn.

Na de intake ga ik alles bestuderen en uitwerken.

Desgewenst overleg ik met school en/of externe hulpverleners en neem ik de nodige onderzoekjes af bij uw kind. Vervolgens maak ik een handelingsplan (dit is een plan van aanpak). Dan kunnen we aan de slag.

Ik ga starten bij het punt waar uw kind de stof nog wél beheerst, al moeten we daarvoor behoorlijk terug gaan. Daar vandaan gaan we opbouwen. Stapje voor stapje.

Het oriënterende kennismakingsgesprek is gratis, voor de intake en de uitwerking ervan, reken ik €100. De kosten van RT zijn mogelijk fiscaal aftrekbaar. U kunt hier de brochure "ziektekosten en andere buitengewone uitgaven" aanvragen.

Een kind dat door mij begeleid wordt, redt het niet met 60 minuten begeleiding per week. Het is de bedoeling dat uw kind zeker nog 4x per week 15 à 20 minuten met  huiswerk bezig is. Uw hulp en motiverende begeleiding zijn hierbij erg belangrijk.

Om de kinderen te stimuleren werk ik met een beloningssysteem met (kras)stickers en na verloop van 4 weken mogen ze iets uitzoeken uit de cadeaupot.

Eén of twee keer per jaar plannen we een evaluatiegesprek. Ik zorg ervoor dat ik een korte evaluatie geschreven heb waarin ik heb verwoord wat ik in die periode heb gedaan en wat de resultaten waren. Ik beschrijf tevens welke materialen en middelen ik heb gebruikt en hoe de leer- en werkhouding van uw kind was. U bent natuurlijk vrij om de begeleiding dan te continueren of (tijdelijk) stop te zetten. Overigens kunt u altijd opzeggen.

Ik hanteer een opzegtermijn van 4 weken. De minimale begeleidingstijd bedraagt 6 weken.

Met uw goedkeuren maak ik zo nodig een afspraak met de leerkracht van uw zoon of dochter, of met een evt. andere behandelaar (logopediste, kinderpsycholoog, fysiotherapeut e.d.). Het is van belang dat we zo veel mogelijk op één lijn zitten en van elkaar weten wie wat doet. Ook is het goed om met elkaar in de gaten te houden dat uw kind niet overbelast wordt.

Bij de remedial teaching werk ik meestal met uw kind 60 minuten per keer. Dit kan zowel onder, voor als na schooltijd. Uiteraard moet u dit zelf met de basisschool van uw kind kortsluiten.

Mijn verantwoordelijkheid begint op het moment dat uw zoon of dochter mijn huis binnenkomt. Het naar mij toekomen en terug naar huis of school gaan, valt hier dus buiten.

Natuurlijk garandeer ik geen hogere CITO’s, grote vooruitgangen enz. Garanties kan je op dit gebied nooit geven. Ik stel een programma op maat samen, gericht op uw zoon of dochter en zal dat aanpassen als de situatie daarom vraagt. Ik zal met u ook bespreken als dingen niet goed lopen of als ik vind dat ik niet verder kom.

Ook zal ik u zo nodig doorverwijzen naar andere instanties of hulpverleners.

Ik werk met een combinatie van:

  • Standaardmaterialen en methoden die ook op school en in de orthotheek aanwezig zijn.
  • Materialen verkregen tijdens mijn studies en diverse cursussen.
  • Zelf aangeschafte materialen en hulpmiddelen.
  • Gespecialiseerde computerprogramma’s.
  • Diverse spelletjes en spelvormen.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl