Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

 

Training ruimtelijke oriëntatie                                             

Er is een toenemende vraag, vaak n.a.v. een IQ test, naar het trainen van de ruimtelijke oriëntatie bij kinderen. Het kan een vraag van school zijn, van een kinderpsycholoog of van een Onderwijs Adviesdienst.

Het ruimtelijk inzicht is een belangrijke voorwaarde voor het lezen, het schrijven, de informatieverwerking in brede zin en het rekenen. Deze inzichtelijke vaardigheid neemt in de loop der jaren eerder af dan toe, dat is jammer.

De kinderen leren de ruimtelijke oriëntatie eerst in het tweedimensionale vlak en later ook in het driedimensionale vlak. Het zijn juist deze vaardigheden die nodig zijn om zowel bij de leervakken als de creatieve vakken vooruit te komen. Kinderen die op dit gebied problemen hebben, zullen meer tijd nodig hebben om aan de aan hen gestelde eisen te voldoen. Hun resultaten zijn minder en dat komt hun welbevinden niet ten goede.

In de training van 13 bijeenkomsten wordt het begrip voor ruimtelijke betrekkingen op een leuke en speelse manier geoefend en derhalve verbeterd. Vanaf de leeftijd van 4 jaar is dit al mogelijk.

Naast de verbetering van het ruimtelijk inzicht, wordt er ook aan andere functies gewerkt; concentratievermogen, logisch redeneren, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, uithoudingsvermogen, het gevoel voor aantallen, oefenen van de fijnemotorische vaardigheden, het goed begrijpen van een gelezen tekst en een goede luistervaardigheid.

De training wordt voor uw zoon of dochter op maat gemaakt, rekening houdend met de leeftijd en aard van het kind. Natuurlijk neem ik de problemen die ondervonden zijn in mijn aanpak mee. Ook de evt. uitslagen van testen zal ik in ogenschouw nemen. We nemen voorafgaand aan de training in de intake alles goed door. Ik wil dan niet alleen horen wat voor problemen uw kind ondervindt, maar ook juist wat wel goed gaat, waar het goed in is, wat uw kind leuk vindt. Ik probeer altijd een compleet plaatje van uw dochter of zoon te krijgen voordat ik met uw kind aan de slag ga.                                                                                                                               

Uw kind zal elke week wat oefenbladen en een spelletje mee naar huis krijgen. Deze activiteiten worden meestal niet als erg belastend ervaren. De spelletjes kunnen met vriendjes, vriendinnetjes of met de overige gezinsleden gespeeld worden. Spelenderwijs wordt er dan zinvol geoefend.

Aan het eind van de training ontvangt u een verslag waarin ik mijn bevindingen verwoord.


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl