Home
Over mijzelf
De Stimulans biedt:
Remedial teaching
Geheugentrainingen
Concentratietraining
Ruimtel. oriëntatie
Huiswerkbegeleiding
Pre-teaching
Sociale vaardigheid
Faalangst
Begeleiding autisme
Begeleiding PGB
Overgang naar VO
Tarieven
Soorten problemen
Sites voor kinderen
Contactformulier

                                                                                                                                                                                       

Tarieven

Voor remedial teaching en voor begeleiding bij PGB’s is geen BTW verschuldigd.

Oriënterend kennismakingsgesprek is gratis.

De intake voor RT: Het eerste gesprek met de ouder(s) (gemiddeld 1½ uur), het evt. lezen van de aanwezige verslagen, het uitwerken van alle gegevens en het bespreken van het handelingsplan met de ouder(s) kost in totaal € 100. Onderzoek doen bij het kind en evt. gesprekken met bijv. school staan hier los van en worden apart in rekening gebracht.

De intake bij alle overige trainingen bestaat uit een uitgebreid gesprek met de ouder(s) (gemiddeld 1½ uur) en het evt. lezen van de aanwezige verslagen. Dit kost € 60.

De begeleidingstijd voor RT is 60 minuten per keer. Begeleiding kan voor, tijdens en na schooltijd plaatsvinden. De kosten zijn € 60 dit is inclusief verbruiksmateriaal. Bij 2x in de week, hanteer ik een korting op het totale bedrag van 10%.

Handelingplan: Bij de start van RT en bij elke nieuwe periode wordt er een handelingsplan geschreven. Kosten € 60.

Huiswerkbegeleiding is 60 minuten per keer. De kosten zijn € 40 per uur. Bij 2x in de week, hanteer ik een korting op het totale bedrag van 10%. Deze begeleiding kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Pre-teaching is 60 minuten per keer. De kosten zijn € 50 per keer. Bij 2x in de week, hanteer ik een korting op het totale bedrag van 10%. Deze begeleiding kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Geheugen- en concentratietraining (vanaf groep 4) betreft een voor- en een nameting, achteraf een verslag en 13 bijeenkomsten van elk 60 minuten. De kosten voor deze 13 bijeenkomsten bedragen € 60 per keer. Het lenen van spelmateriaal en het verbruiksmateriaal is inclusief. Deze begeleiding kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Training bij faalangst (vanaf groep 5) betreft 13 bijeenkomsten van 60 minuten, achteraf een verslag. De kosten bedragen  € 60 per keer. Het verwerkingsboek kost € 15. Het lenen van spelmateriaal en het verbruiksmateriaal is inclusief. Deze training kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Sociale vaardigheidstraining (vanaf groep 2) betreft 13 bijeenkomsten van 60 minuten per keer, achteraf een verslag. Er zijn verschillende trainingen afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd van uw kind. De kosten zijn € 60 per bijeenkomst. Het lenen van spelmateriaal en het verbruiksmateriaal is inclusief. Deze training kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden. 

Autisme: (vanaf groep 5) Het betreft 13 bijeenkomsten van 60 minuten, achteraf een verslag. De kosten bedragen € 60 per keer. Het verwerkingsboek en verbruiksmateriaal zijn exclusief. Deze begeleiding kan wellicht ook vanuit het PGB bekostigd worden.

Eindverslagen, RT of training: € 60

Gesprekken met ouders, school of met andere instanties: € 50,00 per 60 minuten.

De kosten kunnen mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure "ziektekosten of andere buitengewone uitgaven" aan.

Afzeggen moet 24 uur van te voren plaatsvinden. Het uur is voor uw kind gereserveerd en op zo’n korte termijn kan ik dat gat niet meer vullen. Bij tijdig afzeggen kan er naar een vervangende tijd gezocht worden.

Gedurende de vakanties worden er geen lessen gegeven. Wanneer ik af moet zeggen wegens ziekte of een cursus o.i.d. dan wordt de begeleiding uiteraard niet in rekening gebracht. Desgewenst wordt er naar een inhaalmoment gezocht.

De rekening krijgt U aan het eind van iedere maand. Ik verzoek u het bedrag binnen 2 weken op mijn rekening met nummer NL09 INGB 0005 4088 69 over te maken.

Bij een tweede herinneringsnota zal ik € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.

Opzeggen kan altijd, met in achtneming van 4 weken opzegtermijn.

De minimale begeleidingstijd bedraagt 6 weken.

Er bestaan mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans www.balansdigitaal.nl of op www.steunpuntdyslexie.nl

Dyslexievergoeding: Soms kan de begeleiding van kinderen met vastgestelde dyslexie in aanmerking komen voor vergoeding. Hiernaar kunt u informeren  bij uw eigen zorgverzekeraar.

PGB (persoonsgebonden budget): In sommige gevallen kunnen de kosten worden vergoed uit een PGB. U kunt hieruit de zorg betalen die u het beste vindt voor uw kind. Het PGB kunt u gebruiken voor diverse vormen van  begeleiding van uw zoon of dochter.

Verantwoording: Mijn verantwoording begint op het moment dat uw kind bij mij binnen komt. Het naar mij toe komen, of weer naar huis of school gaan, valt hier dus niet onder.

Tarieven vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers, de LBRT.
 

 


De Stimulans  |  destimulans@casema.nl